Art? bir tv canl? yay?n izle

Art? Bir TV kanal? Tuncay Mollaveiso?lu taraf?ndan 2013 y?l?nda kurulmu?tur. Kanal?n ekranda görünümü ise +1 olarak belirmektedir. Türk televizyon kan…