Art? bir tv canl? yay?n izle

Art? Bir TV kanal? Tuncay Mollaveiso?lu taraf?ndan 2013 y?l?nda kurulmu?tur. Kanal?n ekranda görünümü ise +1 olarak belirmektedir. Türk televizyon kanal?n?n Digiturk platformu üzerinden yay?n hayat?na merhaba diyen genç kanallar?m?zdand?r.

Düzenli olarak yay?n yapan kanal ayr?ca TÜRKSAT 3A ve D-Smart platformu üzerinden de izlenebilece?i gibi ve mobil ile net üzerinden de izlenme olana?? sunulmu?tur. Sitemizden kanal? kesintisiz bir ?ekilde canl? olarak izleyebilirsiniz.

Art? Bir TV kanal?n?n genel merkezi ?stanbul ilimizde olup tüm ülke genelinde ve dünyayaya yay?n yapmaktad?r. Kanal?n slogan? ise ?zleyen bilir sözleri olmu?tur. Kanal ?ifresiz olmas? ve olanaklar? ile yeni izleyicilerini artt?rm?? ve t?klanma oranlar?nda yükselme görülmü?tür.

Pek çok yeni kanal? sitemiz bünyesinde bulabilece?iniz gibi bu kanal? da HD kalitesi ile canl? olarak ve kesintisiz bir ?ekilde izleyebilirsiniz.
Art? Bir TV kanal?n?n yay?n ak???nda haberler d???nda yerli dizilere yer vererek ev han?mlar?n ilgisini alm??t?r.

Star tv izlemek isteyenler için duyurumuzda var kanal el de?i?tirmi? ?eklinde haberler ?u günlerde yay?lmaktad?r bir ba?ka kanal tercihi olarak star tv yi tavsiye ediyoruz.

Ayr?ca çocuklara özel çizgi film programlar? ile de annelerin tercih edebilece?i kanallardand?r. Bunlar?n yan?nda güncel ve aktif Magazin, Ekonomi, Kültür, Sinema, Belgesel gibi pek çok çe?it alanda programlar haz?rlayarak sunmaktad?r.

Farkl? bir kanal arayanlar için canl? tv yay?n? izle adl? sitemizden bu kanal? kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

 

Article Source

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Tags: , , ,

Author:

This author has published 1 articles so far.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.