Mynet Cinsel

E?er d??ar?ya ç?k?p bir mynet cinsel ili?ki ya?amak yerine devaml? olarak ili?kiden söz ediyorsan?z erkekler çok k?sa sürede s?k?lacaklard?r.”
“Son dönemlerde e?imle birlikte çocuklar? ayda bir
defa aileye b?rakmaya ba?lad?k. Cuma veya cumarte­si geceleri ba? ba?a bir yerlere gidiyoruz. Bu, ili?kideki romantizmi canl? tutuyor. Böyle gecelerde ba? ba?a bir yeti?kin mynet sohbeti yapabiliyoruz.”
D??ar?da yemek yemeye bütçemiz elvermez,’ demek kolay. Ya da ‘Hafta sonu tatile gitmeye bütçemiz elver­mez.’ Faturalar yükseliyor olabilir veya siz bütçenizi çocuklar için kullanman?z gerekti?ini dü?ünebilirsi­niz. Ama gerçekten ili?kinizdeki romantizminizden ve cinselli?inizden vazgeçemezsiniz. Bunlar da çok önemlidir.”

Article Source

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Tags: , , ,

Author:

This author has published 10 articles so far.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.