Author "canlitvturk" Page

Author Nickname: canlitvturk
Site: http://www.canlitvturk.org
Published articles: 1

Author Articles List:

Sort by:

Art? bir tv canl? yay?n izle

Art? Bir TV kanal? Tuncay Mollaveiso?lu taraf?ndan 2013 y?l?nda kurulmu?tur. Kanal?n ekranda görünümü ise +1 olarak belirmektedir. Türk televizyon kan…